Stypendium szkolne 2016/2017

O przyznaniu stypendium szkolnego decyduje kryterium dochodowe.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2016 roku
Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć w szkole w pokoju nr 2 u pedagoga p. Tamary Lang.

Pliki do pobrania

Więcej informacji o stypendiach socjalnych w roku 2016/2017 mozna znaleźć na stronie Biura Edukacji http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow