Tylko do 6 września 2016 deklaracje na egzamin zawodowy w styczniu 2017 r.

Uczniowie klas czwartych, którzy będą przystępowali do egzaminu z kwalifikacji A.27 lub A.40 lub A.55 w sesji styczeń – luty 2017 powinni złożyć deklaracje do swoich wychowawców.

Uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać jedną lub dwie części egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń – luty 2017 składają deklaracje do kierownika szkolenia praktycznego (pokój 13). W przypadku nieobecności kierownika szkolenia praktycznego deklaracje należy składać do sekretariatu ucznia (pokój 12).

Ostateczny termin złożenia deklaracji  na sesję styczeń – luty 2017
to 6 września 2016 r.

Deklaracje można pobrać ze strony szkoły (Dla uczniów/ Egzamin zawodowy/ Deklaracje) lub ze strony OKE Warszawa.