Zapraszamy do odbioru stypendiów naukowych

W dniach od 07.09.2016 r. do 12.09.2016 r.,
w godzinach
11.30 – 14.30,

w Sekretariacie Uczniowskim będą wypłacane
“stypendia za wyniki w nauce”

za drugi semestr roku szkolnego 2015/2016 !!!
Osoby, które mają przyznane stypendium zapraszamy
w tych dniach do pokoju nr 12

do
Pani Grażyny Cieślak !!!