„Młodzież jest naszą przyszłością, a edukacja fundamentem jej wychowania” – relacja z wydarzeń jubileuszowych 15-16 września 2016 r.

            Historia jest nauką, pozostającą nieco w cieniu, zapomnianą wśród młodego pokolenia, a w medialnych dyskusjach często sponiewieraną przez zakłamania i nadinterpretację faktów. Taka refleksja budzi w nas żal, gdyż to właśnie historia pokazuje dzieje narodów, w które wpisują się wartości, nadające godność człowieka: honor, odwaga, prawda. Ważne jest, by przypominać, że przeszłość to dziś, bo dziś zbieramy plony minionych pokoleń.

            Ogromnie ważna jest również wierność głoszonym ideałom w myśl słów Józefa Piłsudskiego: „Tylko ten człowiek wart jest nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać”. Słowa te przyświecały projektowi przeprowadzonemu przez Zespół Szkół Poligraficznych w dniach 15- 16 września, który został skierowany do szkół ponadgimnazjalnych, noszących chwalebne imię Józefa Piłsudskiego. Bardzo dziękujemy, Burmistrzowi Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście, a także Dyrektorom: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie  za objęcie honorowego patronatu i tym samy podniesienie rangi wydarzeń w naszej szkole.

           Pierwszy dzień spotkania, oprócz oficjalnego przywitania gości przez panią dyrektor Izabelę Grzegrzółkę oraz złożenia kwiatów przed popiersiem patrona szkoły, obejmował również część konkursową, w której wzięło udział 12 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych, noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego:
– Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu
– Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
– Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie
– Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie

           Przyjemnym zakończeniem części merytorycznej był wspólny obiad. Wieczorem, zaś młodzież została zaproszona do Teatru Kwadrat na sztukę w reżyserii Marcina Sławińskiego „Godzinka spokoju”, w której główną rolę odegrał znakomity aktor Paweł Wawrzecki.

           Drugi etap części konkursowej rozpoczął się następnego dnia przedstawieniem przez uczniów prezentacji na temat: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości”. W skład jury, oceniającego rezultaty pracy zespołów uczniowskich wchodzili: przedstawiciele instytucji patronujących konkursowi oraz jeden z opiekunów wybrany w drodze losowania. Prezentacja multimedialna była oceniana według ustalonych kryteriów:

– zgodność z tematem
– wartość merytoryczna
– posługiwanie się właściwą terminologią
– uporządkowanie i logiczny układ prezentacji
– oryginalność i pomysłowość formy prezentacji
– podanie źródeł, z których korzystali autorzy
– zaangażowanie wszystkich członków zespołu podczas prezentacji zadania konkursowego

            Komisja konkursowa po zsumowaniu punktów ustaliła, następującą kolejność zajętych przez uczniów miejsc:

I miejsce – Adrian Delega i Patryk Leszczyński
Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie
II miejsce – Joanna Michoń i Agnieszka Warzecha
Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie
III miejsce – Piotr Trybulec i Katarzyna Trojan
Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie
IV miejsce – Piotr Samul i Damian Słowiński
Liceum Ogólnokształcące w Słupcy

           Uroczystym zakończeniem dwudniowego zmagania z zadaniami konkursowymi było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, upamiętniającej 90-lecie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wręczenie nagród i dyplomów uczniom oraz ich nauczycielom.

          Ogromne podziękowania należą się również prof. Grzegorzowi Nowikowi, który wygłosił słowo, podsumowujące efekty pracy uczniów. Mamy świadomość i za to jesteśmy ogromnie wdzięczni, że przyjazd i wzięcie udziału w zorganizowanych działaniach, propagujących wiedzę historyczną wymagało wielu przygotowań, niekiedy też poświęceń.

          Mamy nadzieję, że atrakcyjnym zakończeniem dwóch dni intensywnej pracy była wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich.

           Wyrażamy również nadzieję, że spotkanie w dniach 15-16 września będzie początkiem dalszej współpracy ze szkołami, oraz instytucjami, których przedstawicieli mieliśmy przyjemność gościć.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji [tutaj]