Poszukujemy nauczyciela

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Stawki 14, poszukuje nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych,

Przedmioty nauczania:
• Tworzenie prezentacji multimedialnych,
• Komputerowe techniki multimedialne,
• Przygotowanie materiałów cyfrowych do projektów multimedialnych
• Multimedialne środki reklamowe

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesyłać na adres mailowy: kadry@zspoligraf.pl lub składać osobiście w pok. 17 w siedzibie szkoły, do dnia 23 września 2016 r.

Szczegóły ogłoszenia [tutaj]