Poligraficzne Konfrontacje

W dniu 06.10.2016 r. uczniowie
klas 3td i 4td w ramach zajęć z technologii drukowania prowadzonych przez
Pana Wiesława Brzozowskiego
uczestniczyli w XXXVII Konfrontacjach Poligraficznych, tradycyjnie organizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii oraz Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej.
Tematem Konfrontacji były „Błędy i wady w procesie drukowania fleksograficznego”.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie.
Uczniowie wysłuchali i obejrzeli 7 prezentacji poświęconych aktualnym zagadnieniom związanym z procesem druku fleksograficznego. Szczególnie ważne były informacje praktyków-technologów dotyczące problemów spotykanych w czasie drukowania,
w aspekcie ciągle rosnących wymagań jakościowych rynku opakowań.