Olimpiada Medialna

Fundacja Nowe Media, wspólnie
z Uniwersytetem SWPS
i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprasza do udziału
w Olimpiadzie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których interesuje skuteczne komunikowanie się, którzy dobrze czują się na lekcjach języka polskiego, ale także na zajęciach z wiedzy o kulturze, historii i informatyce, są obeznani z zasadami wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji, a przy tym fascynują się mediami społecznościowymi.

Na zwycięzców czekają indeksy na uczelnie i roczne czesne.

Więcej informacji w bibliotece szkolnej oraz [tutaj]