Oddaj zużyty telefon komórkowy

SZANOWNI NAUCZYCIELE, DRODZY UCZNIOWIE ORAZ RODZICE

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej: „Clean Up the World – Sprzątanie Świata 2016” zapraszamy ponownie do aktywnego uczestnictwa w VII edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej na nowych zasadach, pod hasłem:

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ.

Zapraszamy do zgłoszenia się Waszej placówki do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte I uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu a wszystkie szkoły otrzymają nagrody. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA W BIEŻĄCEJ EDYCJI KONKURSU*

  1. Do 18 listopada 2016 r. np. samorząd uczniowski przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.
  2. Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego. Paczkę należy przygotować do transportu, tzn. zakleić taśmą.
  3. Prosimy następnie o wypełnienie formularza dostępnego na www.ekophone.pl w zakładce konkurs akcja ekologiczna i wysłanie go mailem na adres: biuro@ekophone.pl Zgłoszenia należy przesyłać w terminie maksymalnie do 25 listopada 2016.
  4. Zorganizujemy na własny koszt odbiór paczki z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.
  5. Każda szkoła za każdy kg zabranych telefonów komórkowych bez baterii otrzyma 1 punkt.*
  6. Za zebrane punkty wszystkie szkoły otrzymają kupony firmy Sodexo według przelicznika: 1 punkt = 5 zł.
  7. Kupony będą wysyłane do wszystkich szkół uczestniczących w konkursie po zakończeniu akcji ekologicznej na adres zgodnie ze zgłoszeniem otrzymany od szkoły. Kupony Sodexo można realizować w pomad 50.000 sklepach, punktach usługowych, itp na terenie całego kraju zgodnie z potrzebami szkoły, nauczycieli oraz uczniów oraz innych uczestników konkursu.
  8. W naszym konkursie ekologicznym mamy również atrakcyjne nagrody dodatkowe jak poniżej:
  • Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole otrzymają nowoczesne, CYFROWE APARATY FOTOGRAFICZNE*.
  • Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną NAGRODĘ GŁÓWNĄ do wyboru spośród nagród przewidzianych w regulaminie konkursu* (np. tablet, ekspres do kawy, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, kamera sportowa, odtwarzacz DVD, monitor, drukarka, smartfon, konsole i gry video, gry edukacyjne, zapas papieru do ksero itp. do wyboru przez szkoły.*

W naszej akcji ekologicznej każda szkoła otrzyma nagrodę oraz każda szkoła ma jednakowe szanse, ponieważ w kategorii nagród w punkcie 8 (a,b) liczy się wyłącznie aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.

Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.
Wyniki akcji ekologicznej – konkursu zostaną opublikowane zgodnie z regulaminem w styczniu 2017 r. na stronie www.ekophone.pl

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.