11 listopada 2016 – 98 rocznica odzyskania niepodległości

 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność.

11 listopada 1918 r.  w Compiègne podpisany został rozejm kończący I wojnę światową. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Święto Niepodległości  zostało przywrócone przez Sejm ustawą z 15 lutego 1989