Zaproszenie na konferencję pt. „Nauczanie przedsiębiorczości w szkole”

W imieniu Zarządu Dzielnicy Śródmieście i Wydziału Kultury tut. Urzędu zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych oraz uczniów śródmiejskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na jednodniową konferencję pt. „Nauczanie przedsiębiorczości
w szkole”,
przygotowaną wspólnie z duńską Fundacją na Rzecz Przedsiębiorczości.

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2016 r.
w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
przy ul. Noakowskiego 6 w Warszawie.

Konferencja będzie miała formę wykładu połączonego
z warsztatami i jest nieodpłatna. Prowadzona będzie
w języku angielskim i tłumaczona symultanicznie. Uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone dyplomem uczestnictwa wydanym przez Duński Instytut Kultury.

Tematem spotkania będzie wykorzystywanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości w edukacji. Wykład oraz część warsztatowa będą prowadzone przez Petera Rasmussena, doświadczonego trenera i praktyka przedsiębiorczości, pracującego dla duńskiej Fundacji na Rzecz Przedsiębiorczości. W programie będzie asystował Andras Kambskard, duński pedagog działający w obszarze edukacji szkoły średniej.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy składać poprzez stronę internetową www.ankietybe.um.warszawa.pl do dnia 25 listopada 2016 r. pod hasłem „Konferencja – nauczanie przedsiębiorczości”.

Z jednej szkoły może zgłaszać się po kilku zainteresowanych nauczycieli i uczniów.

Szczegóły [tutaj]