Projekt ramowych planów nauczania w technikum i szkole branżowej