Projekt ramowych planów nauczania w technikum i szkole branżowej

Ramowe plany nauczania to projekt, który opublikowany został na stronach MEN 30 listopada.2016 r.
Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii na temat projektu.
Opinie można przesyłać do 9 grudnia 2016 na adres: ramoweplany@men.gov.pl

Załączniki:

  1. Projekt ramowego planu nauczania dla technikum
  2. Projekt ramowego planu nauczania dla szkoły branżowej I stopnia – wersja a
  3. Projekt ramowego planu nauczania dla szkoły branżowej I stopnia – wersja b
  4. Projekt ramowego planu nauczania dla szkoły branżowej II stopnia – wersja a
  5. Projekt ramowego planu nauczania dla szkoły branżowej I stopnia – wersja b
Więcej informacji na stronie: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekty-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkol-podstawowych-oraz-ramowych-planow-nauczania-dla-wszystkich-typow-szkol-zaczynamy-prekonsultacje.html