Uwaga Uczniowie i Absolwenci!

Na stronie Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w zakładce
„Dla uczniów” -> „Egzaminy zawodowe” -> „Egzamin z kwalifikacji (uczniowie
i absolwenci)” -> „informacje o sposobie  organizacji”
znajduje się uaktualniony komunikat
o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017.

Prosimy o zapoznanie się z tym komunikatem.