Podziękowania dla Pani Małgorzaty Kałun

Klasa 2 tr2 serdecznie dziękuje
Pani Małgorzacie Kałun
za podzielenie się swoimi doświadczeniami z wypraw do Afryki i przedstawienie działalności Fundacji
„Dzieci Afryki”.
Spotkanie odbyło się 20 grudnia.