Perspektywy 2017

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznym Rankingu po raz kolejny otrzymaliśmy tytuł

Srebrnej Szkoły

Biorąc pod uwagę wskaźniki egzaminów zawodowych, które zdawaliśmy w roku 2016, jesteśmy w trójce najlepszych szkół w Warszawie. W Rankingu uwzględniającym wyniki matury i udział w olimpiadach zajmujemy 9 miejsce w Warszawie.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że TECHNIKUM POLIGRAFICZNE W ZESPOLE SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Warszawie jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom oraz przedstawiamy wyniki naszych egzaminów zawodowych w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi
(opracowane na podstawie sprawozdań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)