Kolejny artykuł o nas w mediach

„90 lat Zespołu Szkół Poligraficznych
w Warszawie”

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu,
dotyczącego Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
który ukazał się w grudniowym wydaniu
„ŚWIAT DRUKU The World of Printing”.
Przypominamy, że czasopismo jest dostępne
w naszej bibliotece szkolnej i warto do niego zaglądać na bieżąco.

Szczegóły [tutaj]