Reforma – spotkania informacyjne

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza Rodziców, Nauczycieli i Uczniów na spotkania informacyjne oraz konsultacje z ekspertami.

Harmonogramu spotkań informacyjnych:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.html

Harmonogramu dyżurów eksperckich:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10955,Harmonogram-dyzurow-eksperckich-reforma-edukacji.html