XXXVIII Poligraficzne Konfrontacje

W dniu 2 lutego 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Poligraficznych Konfrontacjach. „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z funduszy europejskich”, to temat przewodni konferencji.
W konferencji udział wzięli prelegenci
z: Ministerstwa Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, firmy
Poligrafix Sp. z o.o. oraz Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.

Największą uwagę uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych w Warszawie zwrócił wykład Pani Bożeny Gargas (Prezesa Zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego), która przedstawiła sposób współpracy pracowników Instytutu Wzornictwa Przemysłowego z przedsiębiorstwami w procesie projektowania opakowań
i zaprezentowała kolory przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć [tutaj]