Gratulacje dla naszych zdolnych uczniów!!!

Serdecznie gratulujemy
Bartłomiejowi Bytniewskiemu
z kl. 1tc1,
który wziął udział
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa” w kategorii test zdobywając 7 miejsce oraz
Zuzannie Nowak z kl. 3tr1, która
w kategorii praca fotograficzna otrzymała tytuł laureata szkolnego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie
oraz zapraszamy do obejrzenia zdjęć [tutaj]