Wyniki sesji styczniowej egzaminu zawodowego

Od dnia 3 kwietnia zapraszamy po odbiór świadectw po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Świadectwa wydawane są w sekretariacie uczniowskim w dni powszednie w godz. 11.30-12.00