Nasi Uczniowie w Agfa Graphics

Nasi uczniowie jak co roku
uczestniczyli w spotkaniach w ramach
„Dni otwartych AGFY”

31 marca i 7 kwietnia br. uczniowie klas 3tc1, 3tc2, 2tc1 i 2tc2 uczestniczyli
w dorocznych warsztatach w siedzibie
firmy Agfa Graphics.
Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Sadzińskiemu za niezwykle interesujące spotkania, a pracownikom firmy za gościnność.