Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wspólnie z Gronem Pedagogicznym, Pracownikami i Uczniami składa kondolencje i wyrazy współczucia
z powodu śmierci mamy naszej uczennicy.