Zapytanie ofertowe – zakup komputerów

Dyrektor szkoły informuje o rozpoczęciu zadania polegającego na zakupieniu zestawów komputerowych potrzebnych do zajęć praktycznych.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej do dnia 22.05.2017 r. do godz. 15.00.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – formularz oferty
Załącznik 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków konkursu
Załącznik 3 – umowa
Załącznik 4
Załącznik 5