Gratulacje dla Oli i Ani z klasy 1tc1

Uczennice Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz
z p. Beatą Abramczyk wzięły udział w gali finałowej, która odbyła się 26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie,
podczas której zostały wręczone puchary, dyplomy i nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczali pani minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, pani poseł Barbara Dziuk, płk rez. Alfred Kabata i fundatorzy obecni na gali.
W konkursie wzięło udział 148 szkół, a ich uczniowie zgłosili do konkursu 922 prace.
Gratulujemy naszym uczennicom, które zajęły:
3 miejsce – Aleksandra Kozak, klasa 1tc1
wyróżnienie – Anna Olborska, klasa 1tc1
Uroczystość uświetnił występ Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.
Patronat nad galą finałową konkursu objęli: TVP Historia, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” oraz portal internetowy Super.Historia Tygodnika
„Do Rzeczy”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć [tutaj]