Gratulacje dla Igora Kuźmińskiego

01 czerwca 2017 r. miało miejsce przekazanie nagrody za I miejsce
w konkursie na animację o tematyce związanej z nałogami i profilaktyką zapobiegania im. Jury spośród wielu prac wybrało pracę Igora Kuźmińskiego
z klasy 3tc1.
Można obejrzeć ją pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=NXVo8BJ8UvQ

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć [tutaj]