Uwaga Nowy Cykl Spotkań Literackich

Dyrekcja Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie,
zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie,  do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań literackich. Planowane jest czytanie własnych wierszy przez młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Osoby zainteresowane wydarzeniem mogą przesłać
do 15 września 2017 r. zestaw trzech wierszy
o maksymalnej długości 30 wersów na adres j.mikolajewski@lazienki-krolewskie.pl.

Więcej szczegółów [tutaj]