Oferta pracy w szkole

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Stawki 14, ogłasza nabór na stanowisko woźnej.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesyłać na adres mailowy: kadry@zspoligraf.pl lub składać osobiście w pok. 17 w siedzibie szkoły, do dnia 31 lipca 2017 r.

[Szczegóły oferty]