Oferta pracy dla nauczyciela

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Stawki 14, ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Nauczane przedmioty:

  • przygotowanie do drukowania i drukowanie
  • wykonywanie form drukowych

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesyłać na adres mailowy: kadry@zspoligraf.pl lub składać osobiście w pok. 17 w siedzibie szkoły, do dnia 31 lipca 2017 r.

[szczegóły oferty]