Uwaga kandydaci do szkoły

5 lipca do godz. 16.00
Komisja Rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

W dniach od 6 lipca do 14 lipca
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:

  1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  2. oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3. oryginału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. kwestionariusza szkolnego wraz z dodatkowymi dokumentami wymienionymi jako załączniki do kwestionariusza [tutaj pobierz kwestionariusz szkolny]

W dniach 6 – 13 lipca Komisja przyjmuje dokumenty w godz. 10 – 16, w dniu 14 lipca w godz. 10-12

UWAGA! Aktualizacja informacji o zaświadczeniach lekarskich link do strony MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY. Osoby, których termin badań lekarskich wykracza poza 14 lipca, zobowiązane są do złożenia w szkole oryginałów dokumentów wraz z oświadczeniem podającym datę wykonania badań. Oświadczenie musi zostać złożone do 14 lipca do godz. 12:00.