Rekrutacja uzupełniająca

W klasach pierwszych dysponujemy 8 wolnymi miejscami:

 • w zawodzie technik organizacji reklamy – 5 miejsc
 • w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 3 miejsca

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie naboru.

W rekrutacji uzupełniającej należy złożyć:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły [do pobrania tutaj]
 2. kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 3. kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Powyższe dokumenty przyjmowane będą:

 • 10 sierpnia w godz. 10.00- 16.00
 • 11 i 14 sierpnia w godz. 8.00 – 16.00

Składając dokumenty kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy.
Komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 28 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

W dniach 29 i 30 sierpnia w godz. 8.00 – 16.00 kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole składając dokumenty:

 1. kwestionariusz szkolny [do pobrania tutaj]
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. oryginał zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
31 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00