Oferta pracy w szkole – sekretarka

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Stawki 14, ogłasza nabór na stanowisko sekretarki w sekretariacie uczniowskim.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesyłać na adres mailowy: kadry@zspoligraf.pl lub składać osobiście w pok. 17 w siedzibie szkoły,
do dnia 04 września 2017 r.

[Szczegóły oferty]