Poszukujemy nauczyciela

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Stawki 14, poszukuje nauczyciela języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesyłać na adres mailowy: kadry@zspoligraf.pl lub składać osobiście w pok. 17 w siedzibie szkoły, do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Szczegóły ogłoszenia [tutaj]