Wyniki sesji czerwcowej egzaminu zawodowego

Zapraszamy po odbiór świadectw po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Świadectwa wydawane będą w sekretariacie uczniowskim w dniu 25.08.2017 r. w godz. 12.00-15.30, w pozostałe dni powszednie w godz. 7.30-15.00