„Wyprawka szkolna” w 2017 r.

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem
nr 1442/2017 Prezydenta m.st. Warszawy
z 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w 2017 r. należy składać
w szkołach w terminie do 11 września br.

Więcej szczegółów [tutaj]