Uwaga Rodzice oraz Uczniowie

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie!

Jak na początku każdego rozpoczynającego się roku szkolnego, informujemy
o możliwości ubezpieczenia dziecka na cały rok szkolny 2017/2018 (od 01.09.2017 r. do 31.08.2017 r.).
W tym roku firmą ubezpieczającą jest InterRisk, a suma ubezpieczenia dziecka wynosi 15 000 zł, przy wpłacie jednorazowej w wysokości 43 zł. Wpłaty będą przyjmowane przez wychowawców do dnia 22.09.2017 r. Do składki wymagane jest oświadczenie podpisane przez rodziców bądź opiekunów prawnych
(w przypadku uczniów niepełnoletnich). W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni oświadczenie podpisuje sam.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia EDU PLUS do pobrania [tutaj]

 Oświadczenie indywidualne do pobrania [tutaj]