Olimpiada Cyfrowa

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia wyzwania w OLIMPIADZIE CYFROWEJ!!!
Do 16 listopada 2017 r. trwa rejestracja Uczestników i Uczestniczek.
Motywem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest kreatywne korzystanie z mediów
z poszanowaniem zasad etycznych i wartości.

Więcej szczegółów [tutaj]