Zajęcia dodatkowe w naszej szkole

Na stronie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, w zakładce
„Dla uczniów”, „Zajęcia pozalekcyjne” jest już dostępna uaktualniona lista zajęć dodatkowych, które odbywają się w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 !!!