Gratulacje dla Ady Bednarczyk

10 listopada 2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom I edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Cena Niepodległości”. Cmentarze i groby wojenne na Mazowszu”.
Zadaniem w konkursie było stworzenie pod opieką nauczycieli opracowań literackich bądź audiowizualnych, poświęconych cmentarzom
i grobom wojennym na Mazowszu. Chodziło o objęcie rysem historycznym lokalnych działań wojennych, biogramy osób pochowanych oraz historię danej mogiły lub cmentarza wojennego.

Podczas uroczystego spotkania Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył nagrody laureatom.
Wyróżnienie w kategorii praca literacka zdobyła uczennica Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Ada Bednarczyk
z kl. 1tc1,
za pracę o biskupie ewangelickim Juliuszu Bursche, którego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu ewangelicko – augsburskim w Warszawie.
Przed wręczeniem nagród wykład historyczny w formie gawędy wygłosił Bogdan Urbanowski, poeta, dramaturg i filozof. Uczestnicy konkursu i opiekunowie otrzymali jego książkę pod tytułem: „Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg” z indywidualną dedykacją.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.