Wyniki gry literackiej

W grze literackiej dotyczącej znajomości „Wesela”
oddano rekordową liczbę poprawnie wypełnionych
kart pracy, aż 78. Wszyscy uczestnicy wykazali się
bogatą wiedzą oraz umiejętnością wyszukiwania informacji.

Piątki z języka polskiego oraz specjalne wyróżnienie otrzymują:

Katarzyna Tumulska i Sebastian Bartuś

Pozostali uczestnicy także dostali 5 lub 4, wyniki [tutaj]

Gratulujemy i zapraszamy na kolejną grę literacką w maju!