Podziękowania za udział w Biegu Niepodległości

Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Warszawie, corocznie aktywnie uczestniczy w Biegu Niepodległości, który jest organizowany 11 listopada.

W związku z tym otrzymaliśmy następujące podziękowania [tutaj]