Deklaracje na egzamin zawodowy Sesja 2 (czerwiec – lipiec 2018 r.)

Uczniowie lub absolwenci, którzy chcą poprawiać egzamin do którego przystępowali wcześniej (cały lub jedną część) mogą składać deklaracje do pokoju 13 lub 12
w nieprzekraczalnym terminie
16 lutego 2018 r. do godz. 13:00.

Po ogłoszeniu wyników sesji zimowej 2018 (23 marca 2018 r.) jest przewidziany dodatkowy termin zgłaszania na sesję letnią – do 30 marca 2018 r. do godz. 13:00 ale dotyczy on jedynie osób, które były zgłoszone do sesji zimowej 2018 i były nieobecne lub nie zdały egzaminu.
Egzamin zawodowy zdają tylko uczniowie lub absolwenci, którzy w terminie złożyli deklaracje.