Egzamin zawodowy A.55 w lutym

Dnia 13 i 14 lutego 2018 r.(wtorek i środa) odbędzie się część praktyczna egzaminu z kwalifikacji A.55
Imienne listy zdających egzamin zawodowy w sesji 1. – styczeń- luty 2018 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.
Zdający przychodzą do szkoły 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.
Wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem pesel potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali.
Zdający część praktyczną kwalifikacji A.55 zgłaszają się na egzamin w ubraniach roboczych.
Osoby, które przyjdą na część praktyczną później niż 30 minut przed godziną rozpoczęcia nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej!!!
Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin zawodowy, nie można wnosić:

  • żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali;
  • materiałów i przyborów niewskazanych w Informacji CKE, ani korzystać z nich w tej sali.

Uczniowie, którzy danego dnia nie zdają egzaminu mają lekcje według planu.

egzamin A.55 w lutym