Stypendia

„Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe”

W dniach od 23 lutego 2018 r.
do 2 marca 2018 r.
w godzinach 08.00 – 15.00,
w sekretariacie uczniowskim
(pokój nr 12) będą wypłacane
“stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe”
za pierwszy semestr w roku szkolnym  2017/2018 !

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!