Napisz wiersz w formie haiku i wygraj 5 z języka polskiego!

Haiku to gatunek poetycki wywodzący się z Japonii (XVII-XIX wiek). Jest to krótki, nierymowany, trzywersowy utwór, będący imitacją chwili, próbą przelania nieopisywalnego wrażenia  na papier.  Główne motywy tej poezji to: zachwyt nad pięknem przyrody, aprobata codzienności i branie życia takim, jakie jest.

Haiku powinno zawieraćtrzy wersy,  17 lub mniej sylab, liczba sylab w wersach powinna wynosić kolejno 5-7-5 (dopuszczalne niewielkie odstępstwa od reguły)musi zawierać słowo wskazujące na porę roku- wiosnę (mniej lub bardziej wprost).

Nagrodę główną- ocenę bardzo dobrą z języka polskiego  otrzyma autor haiku wybranego przez komisję powołaną przez bibliotekę.

Termin oddania prac do biblioteki szkolnej- do 26 marca 2018 r.

Przykład: