Kto przebrany nie pytany – Kolorowy Poligraf

Chcesz być nie pytany lub zwolniony z niezapowiedzianych kartkówek? Wystarczy, że przebierzesz się w przynajmniej dwie części garderoby ( wyłączając bieliznę ) w dniach:
14 maja 2018 rok – kolor niebieski,
25 maja 2018 rok – kolor różowy,
4 czerwca 2018 rok – kolor żółty.
Liczymy na pozytywny odbiór naszego projektu oraz zaangażowanie.
Chcielibyśmy abyście przypomnieli sobie o kolorach CMY oraz jaką rolę odgrywają na naszym kierunku.