Uwaga Absolwenci!

Dnia 25 maja 2018 r. od godz.  11:00  zapraszamy tegorocznych absolwentów po odbiór DYPLOMÓW potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Odbiór w sekretariacie uczniowskim – pokój 12.

 (Przypominamy, że Dyplom otrzymują osoby, które ukończyły szkołę 27.04.2018r. i zdały wszystkie kwalifikacje w zawodzie)