Rozstrzygnięcie konkursów fotograficznych i graficznych

Konkurs na wykonanie fotografii krajobrazowej

Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym zajął Hubert Siemiński z klasy 1tc1. Hubert otrzymał tablet graficzny firmy Wacom. Gratulujemy! Wyróżnienie zdobyła uczennica Kamila Dąbrowska z klasy 2tr1. Prace można obejrzeć na wystawie w holu głównym
w szkole.

Konkurs na wykonanie grafiki, pracy malarskiej lub fotograficznej

Monika Zamielska (3tr1) I miejsce w konkurs na wykonanie pracy malarskiej, rysunkowej, graficznej lub fotografii. Temat konkursu: karykatura, portret, abstrakcja, gorączka przedświąteczna. Do konkursu zgłoszonych było 48 prac różnych autorów. Monika wykonała portret graficzny i jej praca zdobyła największą liczbę punktów. Prace konkursowe były pokazane na warsztatach. O tym, która praca wygra zadecydowali uczniowie, którzy mieli możliwość głosowania na numer przypięty do każdej pracy konkursowej. Monika otrzymała tablet graficzny firmy Wacom, gratulujemy autorce oraz życzymy owocnej pracy z tabletem na zajęciach z grafiki komputerowej.”

Konkurs na wykonanie fotografii portretowej

Małgorzata Tokarska (2tr1) – zajęła I   miejsce w konkursie na wykonanie fotografii portretowe. Małgorzata otrzymała nagrodę główną – tablet graficzny firmy Wacom. Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Stańczyk (3tr2) oraz Aleksandra Wesołej (2tr1).

Konkurs na wykonanie projektu na identyfikację wizualną – oznaczenie sal lekcyjnych lub nawigację po budynku szkoły.

Sebastian Wódka (2tr1) – zajął I miejsce w konkursie na wykonanie projektu na identyfikację wizualną – oznaczenie sal lekcyjnych lub nawigację po budynku szkoły. Sebastian otrzymał nagrodę główną – tablet graficzny firmy Wacom. Wyróżnienie oraz nagrodę książkową otrzymała Aleksandra Stańczyk (3tr2).

Gratulujemy! Prace konkursowe można obejrzeć w holu głównym w szkole.

[zdjęcia]