Grupa wsparcia

Szanowni RODZICE!!!

Fundacja Zobacz…JESTEM zaprasza do udziału w bezpłatnych grupach wsparcia:

  •  rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży chorujących na zaburzenia odżywiania się,
  •  rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, które przejawiają ryzykowane zachowania lub mają myśli samobójcze,
  •  rodziców dzieci, które popełniły samobójstwo.
  •  osoby, które doświadczają bądź w przeszłości doświadczyły przemocy np. ze strony partnera, dziecka, w pracy, są osobami współuzależnionymi lub dorosłymi dziećmi z rodzin alkoholowych.

Spotkania odbywają się cyklicznie i prowadzone są przez psychologa
w siedzibie fundacji przy ul. Czerniakowskiej 159.

Kalendarz spotkań znajduje się na naszej stronie www.zobaczjestem.pl

Więcej informacji pod nr tel 883 336 883, na stronie www.zobaczjestem.pl oraz na naszym profilu fb: https://www.facebook.com/ZobaczJestem/

W fundacji rusza również projekt Pomogę bo mogę oraz PoMoc.

Wszelkie informacje znajdują się w zakładce pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

                                                                                                    Tamara Lang-pedagog