Odbiór świadectw maturalnych

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości od dnia 3 lipca w godz. 10.00 – 15:00.

W pozostałe dni świadectwa wydawane będą w sekretariacie uczniowskim (pokój 12) w dni powszednie w godz. 9:00 – 15:00.

GRATULUJEMY !