SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Do końca września 2018 r. należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019. Wypełniony i podpisany dokument składamy do wicedyrektora szkoły.

Deklaracja do pobrania [tutaj]

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz, powinni zastosować się do zasad opłaty za egzamin w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aneksem.