Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W dniach od 21 września 2018 r.
do 28 września 2018 r.
w godzinach 08.00 – 15.00,
w sekretariacie uczniowskim
(pokój nr 12) będą wypłacane
“stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe”
po II semestrze roku szkolnego 2017/2018 !

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!